Tin nổi bật
Tin nổi bật
Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2017-2018 và ...
Cô Bùi Thị Hạnh - Hiệu trưởng đã đọc bản cáo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 với những thành tích đáng khích lệ. Về phía cán bộ, giáo viên, nhân viên có  viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có 8 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Về phía học sinh      Trên nền tảng những thành tích đã đạt được bản báo cáo ...
> Xem chi tiết

  • 41057387_467086293811399_7728938247815954432_n
  • Untitled
  • 40943249_296291187830630_6909693027313254400_n
  • 41185619_325736341322651_308117315977740288_n
  • 41172674_1727521527360883_4174420745255911424_n
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0